REGLAMENT TÈCNIC 2018 SÉNIORS

1. MODELS ADMESOS:
Ferrari F40 de la marca Policar

2. COMANDAMENTS:
Es pot utilitzar qualsevol tipus de comandament. La connexió s’efectuarà mitjançant 3 bananes.

3. MOTOR:
Motor Sloting Plus Speed 12B ref. SP090012B. Es pot fixar el motor a la bancada amb cargols.

4. CARROSSERIA:
La carrosseria original o recanvi del fabricant, sense cap modificació.
També s’accepta la carrosseria de la marca Slot.it
Només podrà suprimir-se els retrovisors i netejavidres.
Es tenen que mantenir les entrades d’aire, els fars i les cúpules.
Es permet el copkit de lexan tant el del fabricant com un d’universal, en cap cas es pot veure l’interior del cotxe.
No és obligatori reposar l’aleró si cau durant la competició.
Els models en kit han d’estar pintats obligatòriament.
Els cargols són lliures.
Les carrosseries han de tenir un pes mínim de 16.4 grams amb cargols inclosos. 

5. XASSÍS:
El xassís ha de ser el que ve d'origen amb el vehicle o el de recanvi, únicament de la marca Policar, sense cap modificació ni reforç en cap de les seves parts. Es permet rebaixar els perimetres exterior i interior 0,2 mm per eliminar rebaves. També es pot augmentar el diametre dels forats dels cargols fins a un màxim de 3 mm.
Es permet realitzar un forat d’un diàmetre de 2.5 mm, en la part del darrera dels xassís,per tal de poder regular el recorregut de la suspensió de la casa Slotit a la part posterior.
Es recomana el suport del motor serà el Slotit 0 offset, ref CH29, també seran valides les versions EVO 6 (CH61) però retallant els braços de les suspensions laterals i de qualsevol altre marca però que sigui de 0 offset.

6. TRANSMISSIÓ:
El pinyó de 12 dents i la corona de 29 o 30 dents de qualsevol fabricant.

7. EIXOS, CENTRADORS I COIXINETS:
Es permeten tots els eixos d’acer i/o carboni del mercat.
La utilització de centradors o volanderes és voluntària.

8. RODES:
Les llandes homologades per aquest campionat tant en l’eix davanter com en el de darrera seran lliures. La mesura, disseny i material de les llantes ha de ser igual en ambdós costats d’un mateix eix.
Els neumàtics davanters seran lliures i han de cobrir la totalitat de la banda de rodament de la llanda, totalment originals sense cap tipus de manipulació, adhesius o additius. Els neumàtics del darrere seran els SPIRIT de la marca SPIRIT RACING ref. S00303. En cap cas els eixos, podrà sobresortir amb llandes i neumàtics muntats del pas de rodes amb el vehicle vist des de dalt.

9. CABLES Y TRENETES:
Lliures dins de les marques de slot comercialitzades.

10. GUIA:
La guia serà lliure.

11. IMANT:
A tots els cotxes se’ls suprimirà el imant del xassís

12. SUSPENSIÓ:
Es permet suspensió de qualsevol marca.

13. ALTRES:
- S’utilitza el mateix reglament que el campionat de resistència, RESISTARRACO 2018
- Totes les modificacions del vehicle i manipulació dels seus elements no previstos en el present reglament queden totalment prohibits.
- Tots els aspectes no contemplats en aquest reglament tècnic queden a criteri de l’organització.
- La inscripció en la cursa implica la plena acceptació per part del pilot de l’escrit en aquest reglament.
- Per inscripcions i per contactar amb l’organització ho podeu fer de les següents maneres:


mail: slotvilabella@gmail.com
facebook: facebook/slotvilabella
Mòbil: 696 195 363 (Xavi Aguadé)
web: slotvilabella.blogspot.com


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada